GEGEVENS

Stichting Geadopteerden Chile Nederland

RSIN: 865372366

KvK-nummer: 90580303

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter: Anouk Valerie Knaap

Secretaris:

Penningmeester: Bartholomeus Alexander van Wijk

Contact Gegevens: Lange Heul 686, 1403PD Bussum

Belonigsbeleid: Aan bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan – vijfentwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan.

 

CONTACT